DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Vítejte na stránce mysliveckého spolku Bukovec-Šance
Myslivecký spolek Bukovec – Šance (dříve Myslivecké sdružení Bukovec-Šance) ve své současné podobě existuje od roku 1992. Tehdy, pár let po převratných změnách v naší společnosti, vzniklo jako jedno z nástupnických sdružení po bývalém Mysliveckém sdružení Gírová. Spolek hospodaří na výměře přes 700 hektarů v katastru obcí Bukovec a Písek (okres Frýdek-Místek) a aktuálně sdružuje 12 členů.

Myslivecký spolek pronajímá honitbu od Honebního společenstva Bukovec–Šance, což je právnická osoba sdružující majitele honebních pozemků, které tvoří honitbu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 10 let. 

Hlavním posláním nás, tedy myslivců, není odlov zvěře, jak by si mnozí občané mohli myslet, ale celoroční péče o zvěř, její chov a ochrana.

Náplní práce spolku je rovněž ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů.

Spolek plní své poslání tím, že:

  • zajišťuje chov, ochranu zvěře a péči o ni,
  • propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost,
  • působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů,
  • dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic.

Kmenové stavy zvěře, která je národním přírodním bohatstvím, jsou v honitbě trvale zachovávány. Jejich výši schvaluje státní orgán myslivosti. U zvěře spárkaté (srnčí) je uplatňován průběžný odlov, který je zaměřen na zlepšování zdravotního stavu a chovné hodnoty populace srnčí zvěře a také i na regulaci početních stavů. Při překročení početního stavu způsobuje srnčí zvěř výrazné škody na lesních porostech. Odlišná situace je u zvěře drobné. Zde se myslivci již řadu let potýkají s poklesem stavů zajíců. Významnou činností na podporu drobné zvěře a omezování rizik přenosů nebezpečných nákaz je odlov zvěře škodné.

Pravidelné přikrmování srnčí zvěře je hlavní aktivitou členů mysliveckého sdružení v zimních měsících, kdy pro zvěř nastává doba strádání. Během zimního období je zkrmeno přes 20q jadrného krmiva (ovsa) a 20q kvalitního sena v 6 přikrmovacích zařízeních (krmelcích) rozmístěných v honitbě. Objemové krmivo (seno, letnina) pro zvěř zajišťují jednotliví členové svépomocně posečením a usušením na vlastních pozemcích, jadrné krmivo je kupováno za výnosy ze spolupořádání Dne obce Bukovec, dále z členských příspěvků a dotace od obce. Pro zlepšení zdravotního stavu srnčí zvěře se nakupuje potřebné množství kombinovaného léčiva proti střečkovitosti a plicním cizopasníkům srnčí zvěře.


V honitbě nesmí celoročně chybět kamenná sůl, která je nezbytnou součástí doplňkové výživy zvěře. Sůl se umísťuje do tzv. slanisek, kterých je v honitbě zřízeno dvanáct. Myslivci, svou přítomností v krásných okolních lesích Bukovce jsou také, dá se říct, tichými strážci pořádku i v těch nejodlehlejších zákoutích přírody. Lze říct, že činnost myslivců v Bukovci je úspěšná a snad bude, ve spolupráci s vlastníky honebních pozemků a vedením obce, dobrá i v dalším období.