DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 Desatero mladého myslivce

DESATERO ZÁSAD, PODLE KTERÝCH POZNÁVEJ A CHRAŇ PŘÍRODU 

 1. UČ SE PŘÍRODU ZNÁT A ROZUMĚT JEJÍM ZÁKONŮM.
  Staň se jejím přítelem a ochráncem.
   
 2. CHOVEJ SE V PŘÍRODĚ TIŠE A NENÁPADNĚ.
  Dbej, aby tvůj hlas, hudební nástroj či přijímač nerušil okolí.
   
 3. CHOĎ CO NEJVÍCE PĚŠKY.
  Motorové vozidlo používej jen na veřejných silnicích, nevjížděj s ním do luk, polí, lesních cest a porostů, do území vodních zdrojů.
   
 4. RADUJ SE Z PŘÍRODNÍCH KRÁS, ALE NENIČ JE.
  Netrhej a nevyzvedávej rostliny, nekopej do hub, neolamuj živé větve, neřež do kůry stromů ani do ní nezatínej nůž či sekeru.
   
 5. BUĎ PŘÍTELEM VŠECH ŽIVOČICHŮ.
  Neruš jejich klid zejména v době rozmnožování, mláďatům se raději vyhni. Vzduchovku a prak do přírody nenos, žádné zvíře a svévolně nezabíjej. Pamatuj, že skoro všichni obojživelníci, plazi a ptáci jsou u nás chráněni zákonem.
   
 6. STŘEŽ ČISTOTU VODY, PEČUJ O PRAMENY A STUDÁNKY.
  Nikdy neodhazuj v přírodě do vody odpadky, nevylévej do ní saponátové, olejové nebo postřikové splašky a nemyj v ní vozidlo.
   
 7. S OHNĚM ZACHÁZEJ OPATRNĚ, ABY SE TI NEVYMKL Z RUKY.
  Oharky zápalek a nedopalky cigaret uhas a ukryj pod zem, ohniště při odchodu zahlaď. Nikdy v přírodě nevypaluj trávu a křoviny.
   
 8. PEČUJ O ČISTOTU PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ KOLEM SEBE.
  Papíry, obaly a zbytky spal nebo zakopej, případně odnes zpátky domů – do popelnic. V okolí chat a sídlišť ukládej odpad jen na povolenou skládku a tu čas od času uveď do pořádku.
   
 9. TÁBOŘ JEN TAM, KDE TO NENÍ ZAKÁZÁNO.
  Na oheň sbírej jen suchý klest, o porážení suchých stromů se dohodni s lesníkem. Při odchodu z tábořiště zahlaď všechny stopy svého pobytu.
   
 10. VYUŽIJ KAŽDÉ PŘÍLEŽITOSTI, ABYS PRO PŘÍRODU VYKONAL NĚCO PROSPĚŠNÉHO.
  Braň ji před nevědomci, vandaly a pomáhej těm, kteří pečují o dodržování ochranářských zásad. Měj na mysli, že tvé moudré a ukázněné jednání zachraňuje a vytváří základní životní hodnoty nejen pro přítomnost, ale i pro budoucnost.

 

DESATERO CHOVÁNÍ V LESE:

 1. Kdo v lese křičí, zvěř neuslyší!
 2. Semenáčky a sazeničky netrhej, raději je obcházej!
 3. Lesní plody mlsej a i zvěři je dopřej!
 4. Na kole a běžkách po značených stezkách a cestách!
 5. Mimo vyznačené stezky choď vždy jen pěšky!
 6. Nechoď, kde se kácí stromy, můžeš býti ohrožený!
 7. Pro táboření si vybírej jen vyhrazená místa, tam je bezpečnost tvá i lesa jistá!
 8. Nerozdělávej oheň v lese, před požárem se les i zvěř třese!
 9. Krásy přírody obdivuj a vždy ochraňuj!
 10. Vždy na les pamatuj a odpadky do něj nevhazuj!